X
تبلیغات
نماشا
رایتل

جاتون خالی استاد ادبیاتم یه خانومه جوونه وقتی شعر میخونه.......

یه شعر خودم کفتم قراره 2 شنبه بخونمش(4نمره داره)

تقدیم به مهاجری هایه خودم

حافظا=راه چاره

ازرمی=فامیل استاد

بعضی جاها نتونستم به دلیل محدودیت از حروف اصلی استفاده کنم

در ستایش چهار

کاه وناکاه وبی کاه کویم ای خدا                        کاش جیب من هم داشت یک حافظا

تا در این روزکار مطلق غذا                                 کر کم و کاست اورد از قضا

تا در غم و عجز ان فضا                                          کوید چو ادیبان شاعر نما

هنکام جفت کردن قافیه ها                                      پر امید و استوار^ حافظاااا^

در همین دم بودم که امد ندا                            که ای دوست مزده ده اخر شد جفا

منظورم از ندا ندا بود نه ندا                            هرچه بود مزده اش به بود از صبا

کفت حال ماهم داریم حافظا                                      کفتم سرکارم کذاشتی نا قلا ؟

کفت عزیزم دور شد ازما بلا                                حدس زنید چه بود پیام ان صدا؟

ای شود جانم به هوشتان فدا                                   اری    درست است    مرحبا

ان پیام پر سر صدا که اورد ندا                          بود طرح هدفمند کردن یارانه ها

چیدم ازباغ  خوشه های چون طلا                               پس شدم خوشه یکی هکذا

بیش از این نیست در صلاحت مهدیا                   پس خموش شو در محفل شعروحیا

حال نوبت توست طرفداره صبا 

پاسخم کو ازرم مردانه وار                           این شعر نمره اش هست زیر چهار؟