X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

 در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است .

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن!