X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

سلام به روح الله جون خودم 

باز بچه بازیت شروع شد٬آبی و قرمز کیلویی چنده حاجی 

 

حال کردی خاکدوست با چه ترفندی کشوندمش؟؟!!!! 

وگرنه این خسیس زورش میاد بنویسه چیزی 

 

روح الله به قول مسعود (امروز با مسعود حرف زدم اصفهانه٬با هاشم و امیییییید!!)  کمالو ما دووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووست داریم!!  یادت که هست؟