X
تبلیغات
نماشا
رایتل

میسپارم دل به دریا بی خیال ...
 
می شمارم لحظه ها را بی خیال...
 
می کشم بر دفتر نقاشی ام ...
 
نقش ها ی زشت وزیبا بی خیال...
گاه می سازم برای روح خود...
نردبانی تا ثریا بی خیال...
بی خیالم با خود اما با تو من...
حر فهایی دارم اما بی خیال....