X
تبلیغات
نماشا
رایتل


ای زندگی من خسته ام تا کی سکوت تا کی اسیر؟

ای مرگ تلخ؟این دست من٫ دستم بگیر٫دستم بگیر

در سینه ام ای آرزو محض خدا دیگر بمیر

ای لحظه ها من از شما سرخورده ام٫ ترکم کنید

ای روز وشب من آدمی دل مرده ام ترکم کنید

من تا گلو در حسرتم ٫افسرده ام ترکم کنید

از وحشت فردای خود آزرده ام٫ ترکم کنید

ای اشک سرد آروم بریز بر گونه بیمار من

لذت ببر ای غم تو هم از این همه آزار من

در لحظه بیداد غم کی میشود غمخوار من؟

ای لحظه پایان من؟این امشب و فردا نکن

درد بزرگ بودنم را ای زمان حاشا نکن

ای لحظه ها من از شما سرخورده ام٫ترکم منید

ای روز و شب من آدمی دل مرده ام ٫ترکم کنید